Veselé Vianoce a úspešný Nový rok Vám želá kolektív AXIS distribution s.r.o.

Veselé Vianoce a úspešný Nový rok Vám želá kolektív AXIS distribution s.r.o.


 

 

 

 

Vážený partner a priateľ,

Približujeme sa k Vianocam, kedy konečne budeme mať možnosť zdieľať zvláštne chvíle so svojimi blízkymi.

Využívam príležitosť vyjadriť úprimnú vďaku za dôveru, ktorú nám dávate, a za príležitosť spolupracovať, budovať projekty, produkty a špičkové riešenia, s cieľom zlepšiť každodenný život.

Toto je naše poslanie a neprestávame investovať do prostriedkov a zdrojov.

 

Prajeme Veselé Vianoce všetkým, všetkým našim rodinám a tým, ktorí sú pre nás drahí, a aby bol  Nový rok plný pokoja, príležitosti a spokojnosti.


S pozdravom
Marian ČABAN
AXIS distribution s.r.o.

 

M.Rázusa 35
984 01 Lučenec
047 - 4331173
Mojmírova 6
140 06 Praha - Nusle
+420 261 221 251Distribúcia a servis POS systémov, POS tlačiarní a registračných pokladníc .


 

    Navrch stránky