Download

Overenie licencie pre Elio driver VRP / ELIO Kasa


Prechod na jednotlivé sekcie:

ELIO Rest Server

POSEXPERT

ELIO DRIVER VRP

ELIO KASA

SOFTWARE

 

Aplikácia na overenie COVID PASS

 COVID PASS čítačka (verzia 1.3.0-05) 7.12.2021

- KIOS mode - skryté ikony
- PIN ochrana vstupu do nastavení
- Spínač po vytlačení 

 

Doklady k platobnému terminálu elio miniPOS P2

 •  NEXO PRILOHY A ZIADOST
 •  NEXO VZOR ZMLUVY 5.6.2024
 •  

 

ELIO Rest Server:

 • ELIO REST SERVER 1.1.6.6
   
 • Inštalácia - ovládač pre sériový port s názvom CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers
 • Manuál - ELIO Rest Server a POHODA (kompletný) (verzia dokumentu 2.8.0)
 •  
 • Manuál POHODA import PLU uzávierky z ELIO KASA
 •  
 • Manuál Import a Export položiek medzi aplikáciou elio Kasa a Ekonomickým systémom Pohoda prostredníctvom programu elio Rest Server
 •  
 • Windows - vypnutie zaspávania USB pre CHDÚ

 

 

Dátum poslednej zmeny: 28.1.2021
Zoznam zmien v aplikácii ERS:

28.1.2021

Verzia 1.0.8.2

- Oprava počítania hotovosti v zásuvke
- Oprava čiarky pri vklade a výbere
- Oprava thousand separator pri vklade a výbere
- Oprava storna
- Pridaný VoucherNumber pre položku
- Upravený font v prehľade na win monospace
- Oprava bugov

15.5.2020

Verzia 1.0.7.7

- Oprava počítania prehľadu

- Update DB updatora, odstránenie nepotrebných súborov
- Oprava podchytenia duplicít

Verzia 1.0.7.6
- Oprava logovania
- Oprava ukončenia http servera
- Oprava XML odpovedí na requesty
- Oprava duplicitných dokladov
- Upravený prehľad (presunuté platby)

 

Verzia 1.0.7.5

- Upravené šablóny tlače neodoslaných dokladov

- Optimalizácia kódu

- Pridané vymazanie prebytočných súborov pri update

 

Verzia 1.0.7.4

- Pridaný export CHDU

-Oprava pádu programu pri dvojkliku na hlavičku tabuľky v dokladoch

Verzia 1.0.7.3
- Pridaný prehľad sieťových ciest
- Pridané potvrdenie výberu a vkladu
- Pridaný terminál
- Opravené parsovanie ceny pri kontrole VP

Verzia 1.0.7.2
- Nastavený font na náhľade prehľadu
- Updater aktualizácii databáze
- Opravené error pri thread abortion

Build v1.0.7.1
- Hotfix zakázaných znakov

Build v1.0.7.0
- Pridaná kontrola SiliconLabs drivera
- Update designu
- Pridané ovládanie rozpisu daní v dokladoch
- Pridaná kontrola zak. znakov v XML
- Pridaná možnosť odosielania errorov na server
- Optimalizácia kódu


 

Komunikačný protokol:

Na tomto mieste nájdete verejne prístupný Komunikačný protokol pre implementáciu nášho certifikovaného riešenia.

Aktualizované: 28.1.2021

 • Slovenská verzia (verzia dokumentu 1.3)

 

Communication protocol:

Here you will find a publicly accessible communication protocol document for the implementation of our certified solution.

Update: 28.1.2021

 • English version (Version of document 1.3)
 •  

 

Pokladničný software pre Windows:

 

 • POS Experts - Maloobchod / Reštaurácia + DEMO licencia
 • Vlastnosti:
 •  
 •             - DEMO verzia je obmedzená na použitie:
 •                       - 30 skladový kariet
 •                       - Maximýlny počet účteniek - 100
 •  
 •             - DEMO verzia obsahuje nasledujúce moduly:
 •                      - Skladové hospodárstvo
 •                      - Vernostný zákaznícky modul
 •                      - Receptúry , kalkulácie
 •                      - Zľavové akcie
 •                      - Fakturácie a objednávky
 •                      - Výroba
 • Manuál POSEXPERT import PLU uzávierky z ELIO KASA / PLU položiek
 •  

ELIO DRIVER VRP2

 • ELIO Driver pre VRP 2 verzia 2.04.00  (Dátum aktualizácie: 23.2.2024)
 •  
 • 23.2.2024

  Verzia : eliodriver2-2.04.00.apk
  - verzia pridaná na google play 
   
 • Verzia : eliodriver2-2.03.00.apk
 •               - oprava tlače pre tlačiarne P502A (problém so zasekávaním QR kódu)
                - tlač QR kódu presunutá na koniec dokladu
                - pridaná možnosť tlače grafického loga v hlavičke
                
 • 12.5.2023
 • Verzia : eliodriver2-2.02.06.apk
 •               - oprava tlače pre tlačiarne P502A

 • 3.10.2022
 • Verzia : eliodriver2-2.02.04.apk
 •               - pridaná podpora tlače pre model A60

  2.8.2022
 • Verzia : eliodriver2-2.02.03.apk
               - úprava formátu tlače , centrovanie QR kódu, 
               - podpora tlače z VRP 2
               - min. ANDROID 6
 •              - podpora tlače potvrdenia zo SUMUP/NEXO
 •              

 


ELIO Driver VRP pre elio miniPOS A02 (iba verzia Android 5):

 • ELIO Driver VRP pre elio miniPOS A02
 •  
 • Manuál pre nastavenie tlače - elio miniPOS A02

 


 

Pokladničný software pre Android:

   Kasa
 bez mesačných poplatkov 

ELIO KASA:

!!! Potrebné aktualizovať na najnovšiu verziu (opravené rôzne chyby aplikácie - popis vždy pod verziou aplikácie)!!!

Pre nainštalovanie a fungovanie novej verzie je potrebné mať zakúpený ročný UPGRADE - nájdete v sekcii Služby eKasa.


 • ELIO KASA  -   aplikácia pre verzie Android 4.4 a vyššie     . .  aktualízácia
   
 • Doplnené funkcie a zmeny:
   
 • 8.7.2024
 • Verzia : ekasa-3.00.01.apk  
 • - upravená tlač vratných obalov
  - upravená tlač a doplnená funkcia  uplatnenia záloh podlľa použitej DPH pri zálohe na tovar alebo službu
  - oprava spracovania NEXO platby cez REST-API.

  - pridané zobrazenie prípadnej chyby u exportu binárních dát z CHDU Ebox
  - export binárneho obrazu Ebox byl doplnený o zápis prázdných záznamov (do počtu 30 000 000).
  - ekasa/tlač neodeslaných dokladov: prípadné odstrihnutie papiera sa urobí len na konci tlače
  - úprava java nástroja CHDU Tools: pridaný progress
  bar pro ďalšiu funkciu , pridaný parameter - --small pre možnosť uloženia bitové kópie len podľa počtu skutečne použitých záznamov, inak se ukládá max. veľkosť.
  - nová voľba "Odpočítaná záloha" v menu hlavnej obrazovky.
  - pridané vytváranie binárních obrazov z CHDU-Ebox (je potrebné mať nainštalovaný ovladač virtuálneho COM portu.
  - pri tovaroch je možné zvoliť kategoriu "ITEM" (bežná
  kladná položka) alebo "PACKAGE" (obal, technická sazba 0 %).
   

 • 20.12.2023
 • Verzia : ekasa-2.02.12.apk
 •             - uzávierky premenované na PLU uzávierky
              - oprava reportov vklady, výbery , stav zásuvky
              - oprava zákazníckeho displeja pre režim kalkulačka
              - podpora nových modelov AX-P30 , AX-1561
              - začiatok podpory funkcie pokladníkov

 • 10.11.2023
 • Verzia : ekasa-2.02.09-01.apk
 •             - oprava pre zariadenie AX-A60 - odpájanie CHDU

 • 3.11.2023
 • Verzia : ekasa-2.02.08.apk
 •             - oprava kontroly licencie

 • 6.10.2023
 • Verzia : ekasa-2.02.07.apk

            - pridaný nový typ prevodníku pre váhu ACLAS medzi podporované
            - oprava nastavenie času dokladu (problém pri strate dátumu a času)
            - oprava reportov podľa položiek (nesprávne zaraďovanie do skupín)
            - pridanie knižnice pre SUMUP
            - oprava spúšťania platobnej aplikácie pri platobnom terminály NEXO  
 

 • 21.8.2023
 • Verzia : ekasa-2.02.06.apk

            - pridaný rozpis platieb na doklade v prípade že je viacero spôsobov platby
            - pri platobnom terminály NEXO pridaná na doklade informácie TID (Terminal ID)
            - oprava mobilného čašníka (chyba pri zdielaní dát medzi server - klient)
            - grafické zobrazenie stolov - na stôl pridaná informácia o počte položiek na stole
            - oprava mobilného čašníka - pri otvorenom stole je potrebné stôl najprv uzavrieť až potom
               možné zobraziť grafický náhľad
 

 • 12.4.2023
 • Verzia : ekasa-2.02.05.apk

            - doplnené IKP pre testovanie BACK OFFICE na testovací údajoch FS
            - pridaná voľba denný prehľad do pravého menu 
            - takeway sadzba DPH (so sebou)
            - vyhľadávanie tovarov pomocou kamery 
            - príprava pre nové modely zariadení - AX1560...

 • 19.12.2022
 • Verzia : ekasa-2.02.04.apk
 • - aktualizácia knižníc pre SUMUP
 • - pri vytváraní položiek v databáze umožnené zadávať len povolené znaky
 • - pridaná kontrola vypršania UPDATE (upozorňuje 30 dní vopred)
 • - pridaná voľba používať zákaznícky displej
 • - pridaná funkcia znovu pripojenia USB tlačiarní pri ich odpojení 
 • - pridaná funkcia pri úprave počtu ks pri položke na doklade (nové edit okno)
 • - odstránená voľba pridať identifikáciu kupujúceho
 • - zmena zobrazenia v tovaroch, do viacerých stĺpcov pre lepšiu úpravu
 • 24.8.2022
 • Verzia : ekasa-2.02.02.apk
 • - oprava používania zliav pri predaji
 • - oprava kombinovaných platieb SUMUP + hotovosť , NEXO + hotovosť
 • - tlač štítkov pri spôsobe platba VÝDAJKA
 •  
 • 13.6.2022
 •  - Verzia : ekasa-2.02.00.apk
 • - pridaná funkcia zaokrúhľovania hotovosti (potrebné zapnúť voľbu až 1.7.2022)
 • - pridaná funkcia tlač kópie objednávky
 • - oprava číslovania objednávok - číslovanie na strane SERVER
 •  
 • 19.4.2022
 •  - Verzia : ekasa-2.01.15.apk
 • - oprava chýb pri použítí snímača čiarového kódu (dávalo nulové položky)
 • - oprava zliav pri LINK PLU (pri použítí snímača dávalo 0 položky)
 •  
 • 14.4.2022
 •  - Verzia : ekasa-2.01.14.apk
 • - úprava funkcie zľavy (spôsobený problém pri LINK PLU)
 • - pridanie funkcie použitia 2x sieťová tlačiareň 2x USB tlačiareň pre objednávky / štítky (PREMIUM licencia)
 • - oprava pri LINK plu v režime kalkulačka 
 •  
 • 4.4.2022
 •  - Verzia : ekasa-2.01.13.apk
   
 • - úprava možnosti priradiť duplicitný kód položke - kody sú univerzálne
  - oprava reportov v prípade neúspešnej platby kartou (započítavané aj do hotovosti aj do platby kartou)
  - Nová voľba pre kalkulačku: "Zobraziť ďalšie užívateľské tlačidlá kalkulačky". Pri orientácii na šírku je možné zobraziť ďalších 10 užívateľských tlačidiel (pre tovar)
  - pridaná funkcia tlač štítkov  ( PEMIUM )
  - pridaná funkcia LINK PLU - možnosť prepojiť PLU (pridanie kódu jednej položky k inej položke, pri predaji automaticky k danej položke priradí aj prepojenú položku)  ( PREMIUM )
 •  
 • 7.2.2022
 •  
 •  - Verzia : ekasa-2.01.11.apk
 •  
 • - oprava pádu aplikácie pri platbe cez terminál NEXO (P2)
  - storno dokladu v prípade použitia terminálu NEXO (P2)
  - v ľavom menu zobrazenie informácií o licencii - číslo licencie, typ licencie
  - v ľavom menu zobrazenie dátumu a čísla verzie aplikácie
 • 30.12.2021
 •  
 •  - Verzia : ekasa-2.01.10.apk

- funkcia zobrazovania čiastky v riadku pri položke (prepočet a zobrazenie ceny v prípade zmeneného množstva pri položke)
- oprava prehľadu položiek v zaradených skupinách (bol problém v prípade zapnutej voľby podporovať kódy tovarov v kombinácii s funkciou zobrazovať kódy tovarov)
- funkcia zabezpečenia pomocou PIN kódu administrátora / PIN kódu operátora (možnosť navoliť si jednotlivé sekcie v aplikácii, na ktoré sa vzťahujú PIN kódy)
- oprava automatickej kontroly licencie (stávalo sa že sa stratili AU a IU a licenčné údaje)
- implementácia zákazníckeho displeja pre zariadenie elio D1.
- pri funkcii vyhľadávania tovarov sa ignoruje diakritika


 • 19.10.2021
 •  
 •  - Verzia : ekasa-2.01.09.apk
 •  

- terminál NEXO: pridanie nových údajov o platbe (AID, autorizačný kód, sekvenčné číslo)
- upravené timeouty pri použití terminálu NEXO
- opravy pádov aplikácie pri platobnom terminály NEXO
- XML správa rozšírená o atribút Comment (uchováva sa v nej informácia o transakcii)
- optimalizácia zobrazenia veľkého počtu dokladov v zozname
- Reporty rozšírené o informáciu VÝDAJKA (súhrn platieb výdajkou)
- zvačšenie písma na doklade EUR CELKOM
- pridanie funkcie Hľadanie tovaru (vkladanie tovaru na doklad zo zoznamu tovarov v databáze)
- funkcia hľadanie tovaru pridaná aj do režimu kalkulačka
- oprava pri použití zľavy na všetko v režime kalkulačka

 • 16.8.2021

           - Verzia : ekasa-2.01.08.apk

- úprava tlačidla platba kartou (NEXO, SUMUP)
- platba kartou z KLIENT na SERVER
- úprava posielania položiek typu V a O pre Back office
- REST API - implementovaná platba kartou, zobrazenie ikonky wifi pri platbe kartou z KLIENT na SERVER
- aktualizácia knižníc pre SUMUP 3.3.2
- oprava platby cez SUMUP na REST API
- oprava DPH sadzieb pri položkách pri stiahnutí položiek z SERVER na KLIENT
- oprava funkcie mazanie položiek (strácali sa položky pri použití KLIENT a SERVER)
- oprava započítavania zliav v reportoch
- kontrola novej verzie aplikácie (vždy po štarte, v prípade že je nová verzia vypíše upozornenie)

 •  
 • 3.8.2021

           - Verzia : ekasa-2.01.06.apk

- kontrola dostupnosti sieťovej tlačiarni pri tlači objednávky
- zoznam objednávok obsahuje ikonku či bola objednávka vytlačená alebo nie
- oprava počítania v zásuvke v prípade storna

 

 • 28.6.2021

           - Verzia : ekasa-2.01.04.apk

- podpora funkcie váhových kódov v režime Kalkulačka
- funkcie importu položiek z POSEXPERT
- pridaná funkcia "Zobrazovať kódy tovarov" - pred názov tovaru je pridaný jeho kód (zobrazenie, tlač, objednávka)
- implementácia otvorených účteniek v režime Kalkulačka
- zmena ikonky pre režim Kalkulačka
- v režime Kalkulačka doplnená funkcia odstránenia už vytlačených položiek objednávky
- pridané funkcie pre licencovanie REST API klientov
- kontrola uzamykania otv. účtov pri použití viacerých API klientov
- pri tlači objednávky doplnená možnosť vložiť pätičku objednávky
- zvýšenie počtu pokusov a znovu odoslaniu neodoslaných dokladov na 100 pokusov.
- oprava pádov aplikácie pri otvorených účtoch
- tlačítko CENA v režime kalkulačka je neaktívne v prípade vypnutia zmeny ceny v nastavení
- editácia tlačidiel kalkulačky je chránená PIN kódom
- database dump , export databázy do tabuliek receipts , items, messages
- uživateľské tlačidlá v režime Kalkulačka sa nezobrazujú v prípade aktívnej voľby "Podporovať kódy tovarov"
- pridaná voľba potvrdenia Ano, Nie v prípade detekcie výmeny CHDU
- neodoslané doklady sa hľadajú v CHDÚ podľa dátumu a času vytvorenia nie podľa OKP
- pridaná voľby možnosti navolenia si uživateľských tlačidiel v režime Kalkulačka (Vklad, Výber, zľava na položku, vrátenie,tovarová skupina, zásuvka) 

 

 • 30.3.2021

           - Verzia : ekasa-2.01.03.apk

- funkcie pre použitie mobilného čašníka
- odosielanie PLU uzávierky do programu POHODA , POSEXPERT
- úprava použitia otvorených účtov / grafické zobrazenie stolov
- uzamykanie a odomykanie otv. účtov pri mobilnom čašníkovi
- sťahovanie zálohy grafického rozloženia stolov z SERVER na KLIENT
- sťahovanie zálohy položiek z SERVER na KLIENT
- zdielanie otvorených účtov a stolov medzi KLIENT a SERVER
- použitie kamery ako snímača čiarových kódov v režime Kalkulačka
- automatické aktualizácie aplikácie
- kontrola UPGRADE licencie

 
 • 12.02.2021

           - Verzia : ekasa-2.01.02.apk

- kontrola update
- oprava kontroly upozornenia 30 dní pred vypršaním AU
- grafické rozloýenie stolov - PREMIUM
- podpora obrazovky pre zákaznína na zariadeniach s druhou obrazovkou

 

          16.11.2020

 • Verzia : ekasa-2.01.01.apk
 •  
- zväčšenie tlačítok Výber platby na väčších displejoch
- zľava na položku (možné vložiť len v rozmedzí 0 - 100% ), zľavu možné vložiť len na kladnú položku
- editácia tovarov - pri vymazaní položky potrebné potvrdiť vymazanie
- implementácia podpory Váhy (protokol CAS, prevodník ATEN UC232A)
- zakázaná voľba používať množstvo 0
- kontrola databázy aplikácie s CHDÚ
- Nástroje CHDÚ - pridaná funkcia načítať neodoslané doklady
- Storno dokladov - nie je možné stornovať prázdny doklad
- Pri zapnutej voľbe Neplatný doklad - nie je možné vytlačiť Výdajku
- Pri Výdajke sa netlačí pätička , na koniec bol pridaný text - Nie je daňový doklad, bude vystavená faktúra
- Detekcia výmeny CHDÚ, synchronizácia dát s CHDÚ
- Opravy nepresností pri výpočtoch (zaokrúhlovanie)
- Oprava správneho parametra "Z" pri zľavách
- Cena tovarov povolená max. na 2 desatinné miesta
- Výber sa posielan a FS v zápornej hodnote
- Pridané slovenské texty do aplikácie
- V kalkulačke nie je možné vytvoriť doklad bez tovaru
- Oprava pri modely AX A15 - odpájanie CHDÚ
- Vstavané tlačiarne v nastavení nie je možné vypnúť
- Voľba QR kódy ako bitmapy je možné zapnúť len pri modeloch kde sa QR kódy tlačia ako bitmapy
- Vklad / Výber - nie je možné použiť znamienko mínus
- Pridaná PLU uzávierka
- Odosielanie PLU uzávierky do REST API (PREMIUM licencia)
- Upravené zobrazenie pri väčších displejoch (väčšie ikonky, rozostupy, väčšie písmo)
- Zmena ikoniek pre otvorené účty
- Zväčšenie editačného poľa pre zadávanie množstva (3 desatinné miesta)
- Kontrola času pri odosielaní dokladu (v prípade nesprávneho času, dátumu nie je možné odoslať doklad)
- Editácia tovarov - v prípade zmeny farby kategórie sa nastavia aj všetky položky v nej na danú farbu
- Pridané tlačidlo - Zvážiť do režimu kalkulačka , s funkciou obsluhy váhy
- Pridaná Zľava na celý doklad v režime Dlaždice
- Pridané Denné, týždenné, mesačné, ročné, od-do reporty
- Editácia tovarov - sadzba DPH sa vyberá so zoznamu
- Vytvorenie objednávok v režime kalkulačka - filtrovanie kategórií určených pre objednávky
- Pridaná možnosť Úhrada faktúry prostredníctvom terminálu SUMUP.
- Pri generovaní zobrazenie dialógu Prebieha.
- Pridaná kontrola IČO, DIČ, IČDPH, Kód pokladne v identifikačných údajoch (v prípade chybného formátu vypíše chybu)
- Pridaná tlač prevádzky v hlavičke dokladu
- Kontrola údajov pri zadávaní - Úhrada faktúry, Identifikácia kupujúceho, Evidencia polohy 
- Pridaná možnosť platby úhrady faktúry kartou cez SUMUP
- Tlač vybraných položiek na objednávkovej tlačiarni v režime kalkulačka
- Kontrola parametrov v jednotlivých formulároch (nie je možné vkladať nesprávne hodnoty)
- Príprava funkcie - Úhrada FA načítaním QR kódu pomocou kamery zariadenia
- Príprava funkcie - Načítanie čiarových kódov pomocou kamery zariadenia
- Oprava pripojenia Váhy pri reštarte zariadenia
- Objednávky - poznámky k objednávkam , položkám objednávky
- Úprava formátu objednávok
 
 • 11.5.2020
   
 • Verzia : ekasa-1.02.26.apk

             - Taxameter - oprava prepočtu času v dobe letného času (bol o hodinu vyšší)
             - Úprava pre zákaznícky displej SUNMI T2 mini - zobrazenie na dva riadky po 16 znakoch

 • 6.5.2020

 • Verzia : ekasa-1.02.23.apk

             - EkasaErrorCode -1 se vyhodnocuje jako off-line odeslání (duplicitné posielanie na finančnú správu)

 • 4.5.2020
 • Verzia : ekasa-1.02.22.apk

  - pridané tlačítko C (pre vymazanie poslednej pridanej položky na účtenku)
  - opravy pri započítavaní Úhrady faktúr do reportov
  - oprava - správny parameter pri vratnom obale (potrebné v názve položky pred názvom zadať "VO " aj s     medzerou za VO.
  - zakázaná možnosť zadávať pri predaji množstvo 0 , resp. záporné množstvo

                 

 • 27.4.2020
   
 • Verzia : ekasa-1.02.19.apk

             - oprava režim Kalkulačka (pri vypnutej voľbe Vyberať spôsob platby) správne započítavanie tržieb do V zásuvke.

 •  
 • 15.4.2020
 •  
 • Verzia : ekasa-1.02.18.apk
 •  
 • - Pridaná možnosť výberu položiek k platbe
 • - Tlač objednávky v prípade pridania novej položky na otvorený účet
 • - Tlač objednávok na bonovaciu tlačiareň pri otvorených účtoch
 • - Oprava  Otvorené účty – pri ukončení časti účtenky nevymaže zo zoznamu otvorených účtov
 • - Pridaná funkcia Checker – dlhým podržaním tlačidla horná lišta sa zobrazia informácie o odoslaných       dokladoch a údaje o certifikáte
 • - Úprava zobrazenia na zákazníckom displeji - Celkom
 • - Pridaná podpora zákazníckeho displeja - LABAU LM730 USB
 • - Pri zálohe Nastavenia alebo všetkého sa zobrazuje dialóg že prebieha záloha
 • - Oprava pri zľave na položku – zaradenie do správnej DPH sadzby
 • - Oprava použitia funkcie – Vložiť poukaz
 • - Doplnenie funkcionalít pre BackOffice
 • - Oprava textu na zákazníckom displeji, v hornej lište aplikácie a na doklade – Vydať
 
 •  
 • 13.2.2020
 •  
 • Verzia : ekasa-1.02.06.apk
 •  
 • - oprava času jazdy (použitie s taxametrom).
  - pridané znaky medzi povolené znaky (ŕ, Ŕ)
 •  

 

 • 11.2.2020
 •  
 • Verzia : ekasa-1.02.05.apk
 •  
 • - úprava nastavenia čísla novej účtenky podľa čísla v CHDU (načítanie čísla spolu s IU a AU).
  - povolenie znaku 'mínus' v Úhrade faktúry.
  - oprava chyby tlače na doklad pri  výbere spôsobu platby
  - oprava použitia snímača čiarových kódv v menu obrazovky s položkami (kombinácia nahadzovania tovarov manuálne + snímač čiarových kódov).
 • - možnosť vkladať aj neznáme čiarové kódy, v nastavení musí byť povolená voľba  "Povolit cenu 0Kč u zboží" 
 •  
  Opravy pre REST API:
  - oprava pádu po odoslaní v prípade že je prázdný zoznam účteniek
  - oprava timeout pri odoslaní na REST server
  - zmena fontu a možnosť kopírovania textu u obrazovky "RESt API Server"
  - prerobenie HTTP serveru
  - zobrazenie textu "Timeout X milliseconds" u odoslania cez REST API
  - doplnenie spôsobu platieb k REST API Pohoda. 
 

 

 • 29.1.2020
 •  
 • Verzia : ekasa-1.02.02.apk
 •  
 • - Úhrada Faktúry (Možnosť vybrať Hotovosť, Platobná karta)
 • - Pridaná funkcia : Sieťová tlačiareň (Potrebná licencia Premium)
 • - Pridaná funkcia: Podpora zákazníckeho displeja (Potrebná licencia Premium)
 • - Rôzne typy platieb : Hotovosť , Karta, Stravné lístky, Výdajka (Potrebná licencia Premium)
 •  
 • 23.1.2020
 •  
 • Verzia : ekasa-1.00.10.apk
 •  
 • - oprava chyba tlače pri taxametroch DIGITAX
 • - nové tlačidlo pri platbe kartou (iný terminál ako SUMUP)
 •  
 • 8.1.2020
 •  
 • Verzia : ekasa-1.00.08.apk
 •  
 • - oprava chyba tlače na elio miniPOS A6
 • - oprava času jazdy pri použití taxametra DIGITAX

 

 • 30.12.2019

  - Verzia : ekasa-1.00.07.apk

  - oprava chyba tlače na elio miniPOS A6


 • 20.12.2019
 •  
 • Verzia: ekasa_1_00_06.apk
 •  
 • - na vytlačenom doklade sa zobrazuje - zaplatená suma a výdavok
 • - oprava pádu aplikácie pri výbere Serial CHDU na nepodporovanom modeli
 • - po spracovaní dokladu ostane v hornej lište text CEKOM alebo  VRÁTIŤ  , aj na zákaznickom displeji
 • - pridaná sekvencia pre otváranie pokladničnej zásuvky pri modeloch elio T2 mini
 • - pridané funkcie pri pripojení USB klávesnice použitie rýchlych kláves (F1,F2,F3,F4 , F7=Cena, F6=Zľava)
  - vyhľadávanie tovarov v záložke TOVARY podľa názvu alebo čísla PLUS / EAN pre jednoduchšiu opravu
  - voľba zobrazenia voľby funkcie "Kópia účtenky "  v menu

 

 

 • 12.12.2019
 •  
 • Verzia: ekasa_1_00_04.apk
   
 • - prepojenie na taxameter DIGITAX 
 • - kontrola povolených znakov  v názve tovarov aj pri zadavaní do zoznamu
 • - možnosť nastaviť veľkosť písma pre tlačítka (v kalkulačke, v hlavnom menu položiek)
 • - pridaná funkcia : Použitie jednoúčelového poukazu
  - automatické odosielanie neodoslaných učteniek
 •  
 • 24.10.2019
 •  
 • Verzia: ekasa_1_00_03.apk
 •  
 • - potrebné úpravy pre komunikaciu so zariadením A6
 • - oprava Reportov (Úhrada faktúry, Hotovosť v zásuvke)
 • - oprava v režime Kalkulačka (zadávanie voľnej ceny)
 •  
 • 21.10.2019
 •  
 • - Verzia: ekasa_1_00_02.apk
 •  
 • - opravené reporty podľa tovarových skupín (pridaná suma CELKOM za každú tovarovú skupinu)
 • - opravená funkcia "Cena bez DPH" (zadávanie ceny bez DPH pri predaji)
 • - optimalizácia rýchlosti zálohy údajov (záloha dokladov, celková záloha)
 • - opravená funkcia "Evidencia polohy" - voľba je aktívna iba v prípade prenosnej pokladnice
 •  
 •  

 • 8.9.2019

               - doplnené funkcie pre REST API
        

 •  
 • 26.8.2019
  - potrebné úpravy pre komunikaciu s A5
  - v CHDU nástrojoch doplnené INFO :  informácia o zaplnení a číslo CHDU
 •  


 • 13.8.2019
 • - oprava zaokrúhlovania pri rôznych verziach Android
  - kontrola zadania čísla faktúry pri funkcii Úhrada faktúry
  - do prehľadov doplnená informácia o úhrade faktury
 •  


 • 28.7.2019
 
 • - podpora STORNO úhrady FA
  - oprava použitia snímača čiarových kódov v default nastavení ENTER , aj pri obrazovke tovary
  - implementácia REST API , pre SW tretrích strán ,   u nás napríklad pre KIOSK
  - oprava databázy tovarov

 

 • 17.6.2019
   
 •             - v režime Kalkulačka pridaná možnosť otvorenej ceny PLU s násobením
              - oprava kontrola IČO , nemusí obsahovať v IU , pre zahraničných podnikateľov a firmy
              - oprava kontroly  adresy v podľa IU , popisné / súpisné číslo

              
 •              - tlač potvrdenia platby kartou SumUp na učtenku .
 •   
 • 10.6.2019
 •  
 •              - v režime Kalkulačka pridaná možnosť vytvárať neplatné účtenky.
 •              - v režime Kalkulačka opravená funkcia používania snímača čiarových kódov
 •              - pri zariadení elio miniPOS A7 , opravená chyba odpájania CHDÚ pri prechode do úsporného režimu 
 • 17.6.2019
 •      - oprava tlače QR kódov pre 58mm tlačiarne, eliominiPOS A7.     
 •    
 • Manuály :
 •  
 • Servisný nástroj pre stiahnutie obrazu CHDÚ (SWISSBIT)
 •  
 • Manuál - Zaokrúhlovanie hotovosti na 0.05€             
 • Manuál KASA V.03
 • Manuál Back Office
 • Manuál Back Office - IKP (testovací účet)
 •  
 • Manuál Back Office - Import , Export položiek
 • Manuál Použitie váhového EAN kódu
 • Manuál Otvorené účty a mobilný čašník
 • Manuál Ďalšie funkcie aplikácie
 •  
 • Servisný manuál
 •  
 • ELIO KASA - Krátky používateľský manuál

 

 • Printer Test - Nastavenia tlačiarne
 •  
 • Nastavenie kom. rýchlosti - ELIO XP Q260 NL
 •  
 • Nastavenie kom. rýchlosti - ELIO XP Q800
 •  
 • Nastavenie kom. rýchlosti - ELIO XP 58IIK
 • ES file explorer
 •  
 •  

SumUp Air:

 • Preberací protokol (pdf)
 • Základné informácie o SumUp (pdf)
 • Manuál pre nastavenie elio driver, platobného terminálu SumUp a VRP (pdf)

 

Ďalšie užitočné programy na stiahnutie:

            

 • Adobe reader (pre otváranie súborov PDF)
 • TeamViewer (Vzdialená správa)
 • AnyDesk (pre Windows)
 • AnyDesk (pre Android)
 • AnyDesk PLUGIN (pre Android)
 • File Manager
 •  

 

 

 

 

 

  Navrch stránky