Dôležité informácie a porovnanie eKasa s VRP

Dôležité informácie a porovnanie eKasa s VRP

Dátum pridania: 10.04.2019Tento článok vzniká na podnet nového zákona o eKasa. Mnoho podnikateľom (SŽČO i PO) v tejto súvislosti vznikli nové starosti i povinnosti. Samotná finančná správa má v tomto momente starostí tiež vyše hlavy, a na niektoré veci vám nebude hneď vedieť odpovedať nejeden úradník. Preto sa s vami posnažíme podeliť o najaktuálnejšie informácie a skúsenosti.

Na základe zákona č. 368/2018 Z. z. zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, pre podnikateľov z neho vyplývajú povinnosti používania online registračných pokladníc, teda napojenie všetkých pokladníc na portál finančnej správy.

 

V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy, rovnako aj v chránenom úložisku v lokálnom zariadení. Už od roku 2015 platí, že pokladnice musia byť pripojiteľné na internet. Návrh navyše počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení – na vydávanie bločkov môže slúžiť nielen pokladnica, ale napríklad aj mobil či tablet. Cieľom je pomôcť podnikateľom, ale aj kupujúcim. Projekt prinesie podnikateľom zníženie administratívnej záťaže, zníženie nákladov a kupujúcim zase zvýšenie ochrany pred nespoľahlivými subjektami, ale napríklad aj elektronické bločky.

 

Čo to znamená pre podnikateľa?

Podnikateľ si môže vybrať, či z terajšej elektronickej registračnej pokladnici (ERP) prejde na systém eKasa alebo na virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Táto zmena sa netýka podnikateľov, ktorí už dlhšie používajú VRP!!!

 

V prípade prechodu z ERP na VRP je prechod dobrovoľný a podnikateľ môže na ňu prejsť kedykoľvek. Čo sa týka prechodu z ERP na eKasa, najskôr odporúčame zistiť, či potrebujete novú pokladnicu, alebo Vám stačí zmena hardvérových/softvérových prvkov aktuálne používanej elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Prechod je možný od 1.4.2019, pretože Finančná správa do tohto termínu rieši s výrobcami a distribútormi certifikáciu na hardware a software pre systém eKasa.

 

Porovnanie ERP (po novom už eKasa) a VRP

 

VRP

Umožňuje podnikateľom vytvárať a následne tlačiť pokladničné bloky, spravovať tovary a služby a evidovať vytvorené pokladničné doklady cez web/cloud rozhranie priamo na strane Finančnej správy. Dôležité informácie v skratke:

 • prechod na VRP je dobrovoľný, používanie a registrácia je bezplatná,
 • prístup možný cez počítač (Windows, Mac OS, Linux), aplikácia dostupná pre tablet alebo mobilný telefón (Android alebo iOS), potrebná je len tlačiareň (USB, Serial, Wifi, Bluetooth),
 • prístup do VRP cez internetový prehliadač Internet Explorer, Safari, Chrome, Opera, Brave
 • rýchla a jednoduchá konfigurácia predajných položiek,
 • neviazanosť na používanie jedného zariadenia,
 • mimo kancelárie možnosť použitia mobilného telefónu a mobilnej tlačiarne,
 • nie je potrebné viesť knihu registračnej pokladnice,
 • jednoduchá prevádzka,
 • ľahšie skladovanie dát,
 • nie je potrebné robiť dennú, prehľadovú alebo intervalovú uzávierku,
 • podnikateľ nemusí kupovať drahé pokladnice,
 • potrebné internetové pripojenie cez 3G alebo Wifi,
 • maximálny počet položiek/PLU je 2000,
 • nie je možné napojiť na skladové hospodárstvo Oberon, Pohoda, pretože to zákon nepovoľuje, celý proces pridelenia VRP po podaní žiadosti trvá 7 až 10 dní. Maximálne 2 týždne. Momentálne to trvá aj mesiac!

 

 

eKasa

 • potrebné internetové pripojenie, odporúčame pevné, káblom na priamo do ORP,
 • zrušenie orgánu servisnej organizácie a jej povinností,
 • nahradenie fiskálneho modulu chráneným dátovým úložiskom,
 • zrušenie povinnosti vystavovania uzávierok,
 • zrušenie knihy elektronickej registračnej pokladnice,
 • úprava procesu zavedenia pokladnice do prevádzky,
 • úprava formy vystaveného dokladu a jeho povinných údajov,
 • úprava povinných činností pri prerušení prevádzky pokladnice.

 

 

 

Rozhodnúť sa medzi eKasa a VRP môže byť pre niekoho problém. Preto sem pridávame pár kontrolných otázok a odpovedí, ktoré môžu v tej základnej rovine pomôcť.

 

Koľko pokladničných dokladov denne vytvorím?

Ak denne vytvoríte okolo 20 bločkov a nepotrebujete riešiť skladové hospodárstvo, rovno odporéčame prejsť na VRP. Ako príklad tu môžu byť nasledovné profesie: zubár, notár, kaderník/holič, pedikúra/manikúra, klenotník, automechanik a pod..

 

Ako je to s internetom?

Ak je prevádzka v pokrytí internetu, tak si internet musíte zaviesť. Ak ste mimo pokrytia internetu, tak môžete požiadať o výnimku zasielania údajov a budete dáta zasielať raz za 30 dní. Ak sa jedná o prenosnú pokladnicu a dostane sa mimo pokrytia internetu, tak údaje musíte dohrať do 48 hodín.

Pri používaní VRP je možné použiť bežne dostupné dáta k paušálu, pretože prenesená dáta na server Finančnej správy sú veľmi mále.

 

Je potrebné robiť uzávierku na VRP?

Pri VRP nie je potrebné robiť dennú, prehľadovú alebo intervalovú uzávierku.

 

Je povinnosť evidovať vklad, resp. výber hotovosti z pokladnice e-kasa klient?

Áno je. Ak podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice e-kasa klient hotovosť, je povinný vklad aj výber bez zbytočného odkladu po vložení alebo vybratí hotovosti zaevidovať v systéme e-kasa. Doklady označené slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ vyhotovené pokladnicou e-kasa klient sa v listinnej forme netlačia.

 

Aký je časový harmonogram zavádzania?

- používatelia VRP aj naďalej používajú VRP

- od 1.1.2019 do 30.6.2019 môžu podnikatelia používať ERP

- od. 1.4.2019 do 30.6.2019 je prechodné obdobie, v ktorom podnikatelia, ktorí podnikať začali pred rokom 2019, so svojimi starými pokladnicami prechádzajú z ERP na eKasa. Podnikatelia, ktorí s činnosťou začínajú po 1.4.2019, ich pokladnice musia automaticky byť eKasa, prípadne začnú svoju činnosť na VRP.

- od 1.7.2019 úplný prechod a fungovanie na eKasa alebo VRP

 

Je možné pripojiť 58mm tlačiareň k PC s VRP?

Za počítač sa v tomto prípade rozumieme počítať, na ktorom môže byť nainštalovaný operačný systém Windows. K tomu je cez sériový alebo USB port pripojená tlačiareň. Pri 58mm tlačiarni je bloček nečitateľný. Preto odporúčame používať 80mm tlačiareň.

 

Ďalšie otázky a odpovede nájdete v dokumentoch od Finančnej správy

 

Pre eKasa:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2019/2019.03.15_e_kasa.pdf

 

Pre VRP:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2019/2019.02.21_VRP.pdf

 

 

  Navrch stránky