eKasa sa nezadržateľne blíži!

eKasa sa nezadržateľne blíži!
23.1.2019

Čo je eKasa?
eKasa je projekt pripravený finančnou správou, v ktorom ide o online napojenie všetkých pokladníc na ich portál. Doteraz mali podnikatelia možnosť dobrovoľne si vybrať napojenie na finančnú správu, zatiaľ čo po novom bude online pripojenie do ich systému povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa teda stanú online registračné pokladnice (ORP).Aké bude fungovanie eKasy v praxi?
O každom predaji alebo transakcii, ktorú podnikateľ uskutoční, bude finančná správa okamžite informovaná, nakoľko sa každý vydaný doklad zaeviduje v systéme eKasy. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa budú informácie odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Cieľom je pomôcť nielen kupujúcim, ale aj podnikateľom, pretože projekt eKasa im prinesie zníženie administratívnej záťaže, zníženie nákladov, a zároveň zvýši ochranu kupujúcich pred nespoľahlivými subjektmi. Výhodou aj z ekologického hľadiska, budú elektronické pokladničné bločky.
 
Odkedy bude eKasa povinná a aké zmeny prinesie?
Podnikatelia sa k systému eKasa celoplošne pripoja k 1. 7. 2019, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019.

To znamená, že od 1. 7. 2019 musia byť pripojené všetky podnikateľské subjekty (nové prevádzky vzniknuté po 1. 4. 2019 majú povinnosť sa pripojiť priamo online).

Dovtedy by sa mali výrobcovia aj podnikatelia pripraviť na všetky zmeny a nové podmienky. Medzi zmeny, ktoré eKasa prinesie, bude patriť možnosť používať nielen klasickú ERP, ale aj tablety, či mobilné telefóny, ďalej odpadne povinnosť viesť pokladničnú knihu, robiť denné uzávierky, musieť využívať služby organizácií poskytujúcich servis pokladníc. eKasa zjednoduší aj export dát pre plnenie daňových povinností, archiváciu dát a plynulý prechod medzi účtovnými dňami.
 
Akým 5 povinnostiam sa nevyhnete?
  • zabezpečiť si internetového pripojenie na predajnom mieste – nové finančné náklady spojené so zavedením internetu, ak ste ho nemali
  • obstarať si certifikovanú pokladnicu alebo pokladničný program s online pripojením na finančnú správu – možné finančné náklady na upgrade doteraz používaných registračných pokladníc
  • požiadať o pridelenie kódu online pokladnice – elektronicky podaná žiadosť o pridelenie kódu pokladnice prostredníctvom formulára, na ktoromkoľvek daňovom úrade
  • zadať pridelený kód do online pokladnice – kód s indentifikačnými údajmi podnikateľa a autentifikačnými údajmi pokladnice sprístupnený na webovom sídle v eKasa zóne podnikateľa, sa zaeviduje do online pokladnice pred jej prvým použitím (viac pokladníc si vyžaduje osobitný kód na každú z nich)
  • vydávať pokladničné doklady cez online pokladnicu alebo pokladničný program – vydávanie elektronických pokladničných bločkov cez online pokladnicu alebo pokladničný program najneskôr od 1. júla 2019

 

    Navrch stránky