Pri výpadku e-kasy je potrebné evidovať tržbu náhradným spôsobom

Pri výpadku e-kasy je potrebné evidovať tržbu náhradným spôsobom

Pridané: 17.8.2021Finančná správa eviduje v týchto dňoch výpadok v prípade niektorých subjektov používajúcich online registračnú pokladnicu v rámci systému e-kasa.

Chyba nevznikla na strane finančnej správy, ale v prípade jedného z dodávateľov pokladníc. Týkať by sa mohol približne 3 876 aktívnych pokladníc. Podnikateľov preto FS upozorňuje, aby v prípade výpadku, či poruchy pri evidencii tržieb postupovali náhradným spôsobom ako ukladá zákon. Podnikatelia však majú k dispozícii aj bezplatné riešenie v podobe virtuálnej registračnej pokladnice.

V prípade, že sa podnikateľov výpadok online registračnej pokladnice dotkne, upozorňujeme, aby pri evidencii tržieb postupovali náhradným spôsobom, ako ukladá zákon. Ak dôjde k poruche on-line registračnej pokladnice alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný obnoviť prevádzku tejto pokladnice alebo tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy alebo začať používať inú on-line registračnú pokladnicu alebo iné koncové zariadenie.

Počas prerušenia prevádzky je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Ten podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu pro prijatí platby alebo vrátení platby  za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá. Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka obnovená.

Zdroj: FS

    Navrch stránky