eKasa - update pokladní

eKasa - update pokladní
1.11.2018

V prípade schválenia , by mal do platnosti vstúpiť v druhej polovici roku 2019 , nový zákon o používaní elektronických registračných pokladníc. Aké nás čakajú zmeny ?

 

Tento návrh zákona bol vypracovaný v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.

Podľa návrhu by podnikatelia boli povinní na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu eKasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém eKasa. Všetky registračné pokladnice už teda budú musieť byť na budúci rok napojené online na Finančnú správu. Podnikatelia sa tak pravdepodobne musia pripraviť na dodatočné náklady na úpravu pokladníc či zavedenie internetového pripojenia.

Spolu s dodávateľmi sme pripravený pre upgrade existujúcich nami ponúkaných pokladníc ako aj fiskálnych tlačiarní . Technické riešenie budeme vedieť ponúknuť po schválení zákona a zverejnení technickej špecifikácie pre certifikované úložisko v pokladniciach a tlačiarňachUpgrade garantujeme na všetky nové zakúpene registračné pokladnice ako aj fiskálne tlačiarne od  1.7.2018 .

 

 

    Navrch stránky