Ako získať prístup do VRP?

Ako získať prístup do VRP?

Dátum pridania: 27.03.2019Pre používanie virtuálnej elektronickej pokladne (VRP) je potrebné podať Žiadosť o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladne.

 

Žiadosť je bezplatná a dostupná je na tejto stránke, ktorú ju nájdete v Katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy (PFS) v prostredí Osobnej internetovej zóny (OIZ).

 

 

Pri registrácii sa zadávajú nasledujúce údaje:

obchodné meno

IČO, DIČ

PIN kód (zvolíte ho sami, nesmiete ho zabudnúť – budete ho zadávať pri prvom prihlásení do VRP)

typ subjektu (fyzická alebo právnická osoba)

adresa trvalého pobytu a miesta podnikania (v prípade fyzickej osoby) alebo adresa sídla právnickej osoby

typ predajného miesta (ambulantný predaj, prenosná pokladnica, štandardná pokladnica)

špecifikácia predajného miesta (v prípade ambulantného predaja alebo prenosnej pokladne)

adresa predajného miesta (v prípade štandardnej pokladne)

 

 

 

Celý proces pridelenia VRP po podaní žiadosti trvá 7 až 10 dní. Maximálne 2 týždne. Môže sa stať, že sa táto doba môže v tomto čase predĺžiť. Keď Vám príde poštou kód s prvým heslom, musíte prejsť na stránku VRP https://vrp.financnasprava.sk a vykonať prvé prihlásenie. Pri prvom prihlásení zadávate aj PIN kód, ktorý ste zadavali pri registrácii. Rovnako zadávate aj nové heslo, ktoré budete používať na prístup do VRP a jej používanie.

 

Úvodná obrazovka po prihlásení do systému

 

Zdroj: Finančná správa

    Navrch stránky