Download

 

                   

                                       

 

Poznámka: Kliknutím na niektoré z vyššie uvedených obrázkov sa presuniete do danej sekcie (DITRON, CUSTOM, SAM4S, Software).

Pod obrázkami výrobcov sú tlačidlá na presun do sekcie pre zákazníkov  resp. do sekcie pre servísné strediská  (kliknutím na obrázok sa presuniete do danej sekcie).


 

Voľne prístupné súbory na stiahnutie pre naprogramovanie a obsluhu zariadení DITRON:


Registračná pokladňa DITRON Mira / Sima / ZIP

              

Manuály:

 • Uživateľský manuál registračnej pokladne MIRA
 • Uživateľský manuál - Krátky návod na obsluhu pokladne MIRA
 • Užívateľský manuál registračnej pokladne SIMA
 • Užívateľský manuál registračnej pokladne ZIP
 • Uživateľský manuál - Postup pre zistenie stavov a zaplnenosti elektronického žurnálu vo fiskálnych zariadeniach
 • Uživateľský manuál - Postup keď sa pokladňa nezapína

Software:

 • USB driver pre pripojenie k registračnej pokladni MIRA
 • Komunikačný driver - logický port WinECRCom
 • Pokladničný Software - zadarmo
 • Software pre úhradu faktúr
 • MIRA - PC utilita pre naprogramovanie PLU a ODDELENÍ (MIRA 3.0)
 • SIMA - PC utilita pre naprogramovanie PLU a ODDELENÍ (SIMA 2.0)
 • Komunikačný interface zariadení DITRON pre softvér Oberon, verzia 4.2.11
 • Software pre uloženie el. žurnálu na PC

 


Knižnice a súčasti operačného systému Windows, ktoré sú potrebné k správnemu fungovaniu softvéru.

 • Microsoft .Net framework 1.1
 • Microsoft .Net framework 2.0
 • Microsoft Windows Installer, potrebný pre .Net 3.5 vo Windows XP
 • Microsoft .Net framework 3.5

Materiály pre servisné strediská zariadení DITRON:

(sú potrebné prihlasovacie údaje)


Registračná pokladňa DITRON Mira / Sima

       

Manuály:

 • Servisný manuál registračnej pokladne DITRON MIRA
 • Servisný manuál registračnej pokladne DITRON SIMA
 • Servisný manuál registračnej pokladne DITRON MIRA - Ukončenie prevádzky
 • Servisný manuál - Postup pridania grafického loga do pokladní MIRA a SIMA
 • Servisný manuál - Tlač a stiahnutie iného(cudzieho) žurnálu
 •  

Firmware:

 • Aktuálny firmware pre pokladňu MIRA (Bez rozšírenej pamäte) - Firmware pre pokladnu MIRA z 13.05.2015.
 •  
 • Vlastnosti:
 •               - funkcia 9951 akumulátor áno / nie,
                - podpora kariet elektronického žurnálu typu SDHC EJ
 •              
 •  
 • Aktuálny firmware pre pokladňu MIRA (Rozšírená pamäť) - Firmware "extended" pre MIRU z 24.07.2015.
 •  
 • Vlastnosti:
 •               - umožňuje rozšíriť pamäť PLU, 
 •               - zváčšiť názov PLU na 24 znakov, 
 •               - základné nastavenie 108 PLU,
 •               - možnosť rozšírenia na 12 000 PLU
 •               - pre naprogramovanie je nutné použiť PC utility SIMA
 •               - podpora kariet elektronického žurnálu typu SDHC EJ
 •  
 • SIMA firmware z 07.02.2018. - V02_04_070218
 •  
 • Vlastnosti:
 •                - podpora kariet elektronického žurnálu typu SDHC EJ
 •  

Software:

 • Softvér pre naprogramovanie a fiskalizáciu registračnej pokladne MIRA (MIRA 3.0)
 • Softvér pre naprogramovanie a fiskalizáciu registračnej pokladne SIMA (SIMA 2.0)
 • Binloader - software pre výmenu firmwaru - MIRA, SIMA
 • Grafický editor na tvorbu grafického loga pre fiskálne zariadenia DITRON
 • FM_READ - Stahovanie obsahu fiskálnej pamäte zo zariadení DITRON
 •  
 • Komunikačný driver - logický port WinECRCom
 •  
 •  

Fiskálna tlačiareň DITRON ZIP

Manuály

 • Servisný manuál pre tlačiareň ZIP
 • Servisný manuál ZIP - Ukončenie prevádzky
 • Servisný manuál ZIP - Ukončenie prevádzky - Stiahnutie FM

Firmware:

 • Firmware ZIP 60 -  ZIP60_SLK_V02_00_29_01_15
 • Firmware ZIP 80 -  ZIP80_SLK_V02_00_29_01_15
 •  

Software:

 • Softvér pre naprogramovanie a fiskalizáciu tlačiarne ZIP
 •  
 • FM_READ - Stahovanie obsahu fiskálnej pamäte zo zariadení DITRON
 • Grafický editor Loga a postup nastavenia pre ZIP

 

Voľne prístupné súbory na stiahnutie pre naprogramovanie a obsluhu zariadení CUSTOM:


Registračná pokladňa CUSTOM BIG II, CUSTOM BIG II Touch / CUSTOM BIG III, CUSTOM BIG III TOUCH

          

Manuály:

 •  
 • Užívateľský manuál registračnej pokladni Custom BIG II
 • Užívateľský manuál registračnej pokladni Custom BIG II Touch
 • Užívateľský manuál registračnej pokladni Custom BIG III
 • Užívateľský manuál registračnej pokladni Custom BIG III Touch
 • Užívateľský manuál - Vytvorenie grafického loga
 • Uživateľský manuál - Návod na obsluhu otvorených stolov (platí iba pre TOUCH)
 • Uživateľský manuál - Postup nastavenia posielania e-mail BIGII a BIG II TOUCH
 •  

Software:

 • Komunikačný interface pre Oberon (Off-line)
 • Programovanie grafického loga pre CUSTOM BIGII / CUSTOM BIGII TOUCH / CUSTOM KUBE

Registračná pokladňa CUSTOM JSMART

Manuály:

 • Užívateľský manuál registračnej pokladni JSMART
 •  Uživateľský manuál - Krátky návod na obsluhu pokladne JSMART
 •  

Software:

 • JSMART RX konfigurátor pre programovanie pokladnice - FW do 3.00
 • JSMART RX konfigurátor pre programovanie pokladnice - FW od 3.00
 • JSMART USB driver pre operačný systém Windows XP
 • JSMART USB driver pre operačné systémy Windows 7 až 10

Materiály pre servisné strediská zariadení CUSTOM:

(sú potrebné prístupové údaje)

Registračná pokladňa CUSTOM BIG II / CUSTOM BIG II Touch

Manuály:

 • Servisný manuál - CUSTOM BIG II / BIG II TOUCH
 • Servisný manuál - Pripojenie snímača čiarových kódov
 • Servisný manuál - CUSTOM BIG II / BIG II TOUCH - sťahovanie obsahu fiskálnej pamäti
 •  

Firmware:

 • BigII - Firmware 2.00
 • BigII-Touch - Firmware 2.02
 •  

Software:

 • Servisný program - CUSTOM BIG II / TOUCH / KUBE II F / BIG 3/ BIG 3 TOUCH

Registračná pokladňa CUSTOM BIG 3 / CUSTOM BIG 3 Touch

Manuály:

 • Servisný manuál - CUSTOM BIG III / BIG III TOUCH

Firmware:

 • Big 3 - Firmware 2.16c
 • Big 3 Touch - Firmware 2.16c
 •  
 • Vlastnosti:
 •             - oprava chýb pri tlači intervalových uzávierok

Software:

 • Servisný program - CUSTOM BIG II / TOUCH / KUBE II F / BIG 3/ BIG 3 TOUCH

Registračná pokladňa CUSTOM JSMART

Manuály:

 • Servisný manuál pre pokladňu JSMART
 • Servisný manuál - Základné inštrukcie a fiskalizácia pokladne JSMART
 •  

Firmware:

 • JSMART - Firmware V3.01.00
 •  
 • Vlastnosti:
 •             - podpora fiskálnej tlačiarne
 •             - oprava VKLAD
 •  

Software:

 • JSMART RX konfigurátor pre programovanie pokladnice pre FW do 3.00.00 !!!!
 • JSMART RX konfigurátor v.221 pre programovanie pokladnice pre FW od 3.00.00 !!!! diakritika
 • JSMART USB driver pre operačný systém Windows XP
 • JSMART USB driver pre operačné systémy Windows 7 až 10
 • JSMART Software pre UPGRADE Firmware + manuál

CUSTOM KUBE II F

Firmware:

 • Firmware : FW_KubeII-F_ETH_2.08_SK
 • Firmware : FW_KubeII-F_USB_2.06_SK

 

Voľne prístupné súbory na stiahnutie pre naprogramovanie a obsluhu zariadení SAM4S:

Registračná pokladňa SAM4S ER230

Manuály:

 • Užívateľský manuál registračnej pokladne - SAM4S ER 230

 

Software:

 • Software pre užívateľa - ER 230 v.2.8

Materiály pre servisné strediská zariadení SAM4S:

(sú potrebné prihlasovacie údaje)

Registračná pokladňa SAM4S ER 230

Manuály:

 • Servisný manuál registračnej pokladne SAM4S ER 230

Firmware:

 • Firmware ER-230 9B53 2.9.2011 + servisný program na nahratie FW

Software:

 • Servisný program - ER 230 v.4.0

 

Registračná pokladňa SAM4S ER 260

 

Manuály:

 • Servisný manuál ER 260 - fiškálny dodatok

Firmware:

 • Firmware FW_ER260_250512_28A2 

 

Software:

 • Servisný program - ER 260
 •  
 •  

Ďalšie užitočné programy na stiahnutie:

            

 • Adobe reader (pre otváranie súborov PDF)
 • TeamViewer (Vzdialená správa)
 • AnyDesk (Vzdialená správa)
 •  

Pokladničná kniha:

 

 • Nálepky - KNIHA ERP - úprava textov po zmene zákona

Pokladničný software:

 

 • POS Experts - Maloobchod / Reštaurácia + DEMO licencia
 • Vlastnosti:
 •  
 •             - DEMO verzia je obmedzená na použitie:
 •                       - 30 skladový kariet
 •                       - Maximýlny počet účteniek - 100
 •  
 •             - DEMO verzia obsahuje nasledujúce moduly:
 •                      - Skladové hospodárstvo
 •                      - Vernostný zákaznícky modul
 •                      - Receptúry , kalkulácie
 •                      - Zľavové akcie
 •                      - Fakturácie a objednávky
 •                      - Výroba

 


ELIO Driver pre VRP:

 • ELIO Driver pre VRP verzia 2.00.00
               - podpora platobného terminálu SumUp aj tlačou potvrdenia o platbe

   
 •  
 • Manuál pre nastavenie - Bluetooth tlačiarne
 •  
 • Manuál pre nastavenie - Sunmi V1
 •  
 • Manuál pre nastavenie - elio m500
 •  
 • Manuál ELIO driver Android 9.0 - Vypnutie tlačovej fronty
 •  
 • ELIO driver pre Android 9.0 - 

 


ELIO Driver VRP pre elio miniPOS A02 (iba verzia Android 5):

 • ELIO Driver VRP pre elio miniPOS A02
 •  
 • Manuál pre nastavenie tlače - elio miniPOS A02

 


ELIO KASA:

 

 • ELIO KASA  -   aplikácia pre verzie Android 4.4 a vyššie     . .  aktualízácia 
   
 • Doplnené funkcie a zmeny:
 •  

 • 8.9.2019

               - doplnené funkcie pre REST API
        

 •  
 • 26.8.2019
  - potrebné úpravy pre komunikaciu s A5
  - v CHDU nástrojoch doplnené INFO :  informácia o zaplnení a číslo CHDU
 •  


 • 13.8.2019
 • - oprava zaokrúhlovania pri rôznych verziach Android
  - kontrola zadania čísla faktúry pri funkcii Úhrada faktúry
  - do prehľadov doplnená informácia o úhrade faktury
 •  


 • 28.7.2019

 • - podpora STORNO úhrady FA
  - oprava použitia snímača čiarových kódov v default nastavení ENTER , aj pri obrazovke tovary
  - implementácia REST API , pre SW tretrích strán ,   u nás napríklad pre KIOSK
  - oprava databázy tovarov

 

 • 17.6.2019
   
 •             - v režime Kalkulačka pridaná možnosť otvorenej ceny PLU s násobením
              - oprava kontrola IČO , nemusí obsahovať v IU , pre zahraničných podnikateľov a firmy
              - oprava kontroly  adresy v podľa IU , popisné / súpisné číslo

              
 •              - tlač potvrdenia platby kartou SumUp na učtenku .
 •   
 • 10.6.2019
 •  
 •              - v režime Kalkulačka pridaná možnosť vytvárať neplatné účtenky.
 •              - v režime Kalkulačka opravená funkcia používania snímača čiarových kódov
 •              - pri zariadení elio miniPOS A7 , opravená chyba odpájania CHDÚ pri prechode do úsporného režimu 
 • 17.6.2019
 •      - oprava tlače QR kódov pre 58mm tlačiarne, eliominiPOS A7.         
 •                       
 • Manuál KASA V.03
 •  
 • Servisný manuál
 •  
 •  
 • ELIO KASA - Krátky používateľský manuál
 •  
 • Nastavenie kom. rýchlosti - ELIO XP Q260 NL
 •  
 • Nastavenie kom. rýchlosti - ELIO XP Q800
 •  
 • Nastavenie kom. rýchlosti - ELIO XP 58IIK

 

 • ES file explorer
 •  
 •  

SumUp Air:

 

 • Preberací protokol (pdf)
 • Základné informácie o SumUp (pdf)
 • Manuál pre nastavenie elio driver, platobného terminálu SumUp a VRP (pdf)

 

 

 

 

 

Produkty

  Navrch stránky